Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Commissie Oefening en Wedstrijden Schapendrijven

Groepsindeling kwalificatie en promotie 2023-2024

Groepsindeling promotie 2023/2024 – gewijzigd 20-05-2024

Groepsindeling kwalificatie 2023/2024 – gewijzigd 10-06-2024

Opzetlijst promotie/kwalificatie 2023/2024 – gewijzigd 17-06-2024

Startfee 2023/2024

Beste handlers,

Het moment is weer gekomen dat het startfee betaald mag gaan worden. Ook voor seizoen 2023/2024 geldt een bedrag van € 10,00 per hond.

We ontvangen graag per mail (cows@bccn.nl) een antwoord op de volgende vragen van je.

  • Met welke hond(en) wil je volgend seizoen weer ingedeeld worden in de promotie en/of kwalificatie klasse.
    Honden die nog niet zijn ingedeeld zullen uiteraard eerst hun startlicentie moeten behalen.
  • Ben je bereid om over te stappen naar de andere groep?
    Het kan zijn dat er door uitvallende honden verschil in groepsgrootte gaat ontstaan, dit willen we dan graag evenredig verdelen. We zullen bij voorkeur de mensen overplaatsen die aangeven dit te willen en dan rekening houden met samen reizen bv. Mocht het zo zijn dat de groepsgrootte gelijkwaardig blijven zal er niemand overgeplaatst worden. Dit zullen we in de eerste week van september bekend maken.

Het startfee dient betaald te zijn voor 1 september. Betalingen via bankrekening NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam handler, naam hond.

Wanneer er vragen zijn, stuur dan een mail naar cows@bccn.nl.

In de agenda van de COWS zijn voor het komende seizoen de meeste trials al vastgelegd. Voor de groepsindelingen betekend dit:

Particuliere activiteiten

Omdat de BCCN het particulier initiatief van haar leden graag wil stimuleren, kunnen ook particuliere activiteiten op de site en in het blad worden aangekondigd. Kopij van activiteiten kunt u opsturen naar het Border Collie Nieuws en naar de webmaster. Geef de datum, naam en plaats door van de activiteit en een informatiefile. Vermeld in de informatiefile: het soort wedstrijd, de routebeschrijving en wijze van inschrijving. Aanleveren bij voorkeur in pdf formaat. Eventuele startlijsten kunnen t.z.t. aangeleverd worden en uitslagen natuurlijk ook. Wel dient voor deze aankondiging betaald te worden. Het plaatsen van een particuliere activiteit kost €5.00 per activiteit. U ontvangt de factuur nadat de aankondiging van de activiteit op de agenda staat.

N.B. De BCCN heeft geen verantwoordelijkheid voor het gebodene bij particuliere wedstrijden.