Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

COWS, Commissie Oefening en Wedstrijden Schapendrijven

Groepsindeling kwalificatie en promotie 2023-2024

Groepsindeling promotie 2023/2024 – gewijzigd 28-09-2023

Groepsindeling kwalificatie 2023/2024 – gewijzigd 28-09-2023

Startfee 2023/2024

Beste handlers,

Het moment is weer gekomen dat het startfee betaald mag gaan worden. Ook voor seizoen 2023/2024 geldt een bedrag van € 10,00 per hond.

We ontvangen graag per mail (cows@bccn.nl) een antwoord op de volgende vragen van je.

 • Met welke hond(en) wil je volgend seizoen weer ingedeeld worden in de promotie en/of kwalificatie klasse.
  Honden die nog niet zijn ingedeeld zullen uiteraard eerst hun startlicentie moeten behalen.
 • Ben je bereid om over te stappen naar de andere groep?
  Het kan zijn dat er door uitvallende honden verschil in groepsgrootte gaat ontstaan, dit willen we dan graag evenredig verdelen. We zullen bij voorkeur de mensen overplaatsen die aangeven dit te willen en dan rekening houden met samen reizen bv. Mocht het zo zijn dat de groepsgrootte gelijkwaardig blijven zal er niemand overgeplaatst worden. Dit zullen we in de eerste week van september bekend maken.

Het startfee dient betaald te zijn voor 1 september. Betalingen via bankrekening NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam handler, naam hond.

Wanneer er vragen zijn, stuur dan een mail naar cows@bccn.nl.

In de agenda van de COWS zijn voor het komende seizoen de meeste trials al vastgelegd. Voor de groepsindelingen betekend dit:

Team COWS

Handlersvergadering – notulen

Handlersvergadering notulen – 24-09-2023
Handlersvergadering notulen – 15-03-2023
Handlersvergadering notulen – 08-07-2020
Handlersvergadering notulen – 21-02-2018
Handlersvergadering notulen – 17-05-2017

Gewijzigd formulier startlicentie

Betalen voor wedstrijden

Beste deelnemers aan de COWS wedstrijden. Veel tijd moet worden besteed aan het controleren van de betalingen voor de promotie-, en kwalificatiewedstrijden en de betalingen voor de afnames van de startlicenties. Helaas is het regelmatig een zoektocht van wie de betaling is, voor welke hond en/of voor welke wedstrijd. Ook namen veranderen regelmatig. Of mensen betalen onder de naam van de partner of hun bedrijf. Dit is voor ons niet (altijd) te herleiden.

Dus doe je mee aan een COWS activiteit en doe je een betaling:

 1. Vermeld de naam van degene die op de startlijst met dezelfde naam staat.
 2. Vermeld de naam van de hond(en).
 3. Vermeld je clublidmaatschapsnummer.
 4. Vermeld de datum en plaats van de wedstrijd waarvoor je betaald.

Bedankt voor de medewerking.

Nieuwe opzet startlicentie

Vanaf komend seizoen gaat de opzet van de startlicentie veranderen.

 • Startlicentie, inschrijfformulier en procedure

Het jureren van sheepdog trials iets voor jou?

Op de handlersvergadering van 6 september is aangegeven dat het wenselijk is meer gekwalificeerde juryleden binnen de BCCN te hebben. Om dit doel te bereiken heeft de COWS een traject ontwikkeld dat we graag kort uiteen zetten.

Voor belangstellenden is er een profielschets opgesteld die u op deze site kunt vinden. In deze profielschets staat o.a. aangegeven welke taken en bevoegdheden een jurylid heeft en welke eisen er aan een jurylid gesteld mogen c.q. moeten worden.

Hebt u vragen over deze profielschets, neem dan gerust contact op met de COWS. De contactpersoon voor de juryopleiding is Hans van Leur. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 – 16510319.

Profiel jury
Juryledenopleiding

Particuliere activiteiten

Omdat de BCCN het particulier initiatief van haar leden graag wil stimuleren, kunnen ook particuliere activiteiten op de site en in het blad worden aangekondigd. Kopij van activiteiten kunt u opsturen naar het Border Collie Nieuws en naar de webmaster. Geef de datum, naam en plaats door van de activiteit en een informatiefile. Vermeld in de informatiefile: het soort wedstrijd, de routebeschrijving en wijze van inschrijving. Aanleveren bij voorkeur in pdf formaat. Eventuele startlijsten kunnen t.z.t. aangeleverd worden en uitslagen natuurlijk ook. Wel dient voor deze aankondiging betaald te worden. Het plaatsen van een particuliere activiteit kost €5.00 per activiteit. U ontvangt de factuur nadat de aankondiging van de activiteit op de agenda staat.

N.B. De BCCN heeft geen verantwoordelijkheid voor het gebodene bij particuliere wedstrijden.

Startgerechtigd worden

LET OP: Een combinatie is pas startgerechtigd in de promotieklasse zodra de COWS, nadat je geslaagd bent; digitaal of per post een kopie van het afnameformulier, samen met een kopie van de stamboom van de hond én een kopie van een getekend commitment heeft ontvangen. E-mail: cows@bccn.nl Adres: Griene Dyk 4 9088 CB Wirdum