Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

COWS, Commissie Oefening en Wedstrijden Schapendrijven

Groepsindeling Promotie 2022-2023 gewijzigd per 17-11-2022

Groepsindeling Promotie 2022-2023

Startfee 2022/2023

Team CSC

Als eerste willen wij handlers feliciteren die een plaats hebben bereikt in het Nederlands team voor het Continental Sheepdog Championship in Frankrijk, dat van 25 tm 28 augustus wordt gehouden.In onderstaand overzicht het team. Susanne heeft met drie honden het team bereikt, maar we mogen maar maximaal twee honden per handler opgeven. Zij moet hier dus voor 15 juli (uiterste inschrijfdatum) beslissen met welke honden ze gaat deelnemen. Ellen van de Zweep was de Nederlandse vertegenwoordiger in de CSC Committee de laatste jaren. Zij heeft aangegeven dit niet langer te kunnen combineren met haar andere werkzaamheden. We willen haar bij deze bedanken voor inzet gedurende deze jaren en Maartje Gotink zal Nederland gaan vertegenwoordigen in de Committee. Namens de COWS wensen wij iedereen veel succes bij de CSC. Nederland’s Team Continental Sheepdog Championship 2022 France

Nr Handler : Hond

1 Zweep, S. van der (Teamcaptain) : Llanfarian Bet

2 Terpstra, T. : Llanfarian Bet

3 – 4 Lejuez, S. : Eryn

Lejuez, S. : Gain

Lejuez, S. : Mac

Deelname is met maximaal twee honden per handler, dus Susanne moet nog aangeven met welke honden ze gaat deelnemen aan de CSC

5 Zweep, S. van der : Maid

6 Augustijn, P. : Bruce

7 Ham, E. van der : Moss

8 Woning, D. : Mate Reserves

9 Roos, J. : Bea

10 Pluta, J. : Joe

Stand percentages na Beverwijk

https://bccn.nl/app/uploads/2022/04/Stand-percentages-na-Beverwijk-2.pdf

Stand percentages na Holten

https://bccn.nl/app/uploads/2022/04/Stand-percentages-na-Holten.pdf

Groepsindeling Promotie 2021/2022

https://bccn.nl/app/uploads/2022/03/Groepsindeling-2021-2022-promotie-Salland.xlsx

Groepsindeling Kwalificatie 2021/2022

https://bccn.nl/app/uploads/2022/03/groepsindeling-kwalificatie-2021-2022-3.pdf

Gewijzigd formulier startlicentie

Groepsindeling kwalificatie 2021/2022 Versie 210810

Groepsindeling Promotie 2021/2022 Versie 210807

Groepsindeling Promotie versie 210807

Percentages na Helenaveen

NK Praktijk Kwalificatie en Promotie

Groepsindeling kwalificatie 2021/2022 Versie 210807

Groepsindeling 2021-2022 Kwalificatie

NK Kwalificatie

NK Promotie

CSC 2020

Zojuist heeft de voorzitster van het CCSC het volgende bekend gemaakt:

(vertaling onder de Duitse tekst)

Liebe Mitglieder,

gerade eben habe ich die offizielle Mail des schweizerischen Organisatioskomitees des Continental 2020 erhalten, dass sie das Continental leider canceln müssen.

Sie haben alles versucht und hofften, nachdem die Corona Epidemie abflachte, dass es möglich sein würde, eine tolle EM  auf die Beine zu stellen. Mit der momentanen Entwicklung und immer mehr Absagen aus verschiedenen Ländern erwies sich das dan unmöglich.

Es tut mir sehr leid für das Organisationskomitee und alle potentiellen Starter.

Viola Hebeler, CCSC chairperson

Beste leden,

Zojuist ontving ik het officiële bericht van het Zwitserse organisatiecomité van de Continental 2020 dat ze helaas moeten cancelen..

Ze hebben alles geprobeerd en hoopten, nadat de Corona epidemie was afgenomen, dat het mogelijk zou zijn om een geweldig Europees Kampioenschap te organiseren. Met de huidige ontwikkelingen en steeds meer annuleringen uit verschillende landen bleek dit onmogelijk.

Het spijt me zeer voor het organisatiecomité en alle potentiële starters.

Viola Hebeler, voorzitster CCSC

NK Promotie 2020

Startlijsten

Startfee 2020

STARTFEE

Wil je ook komend seizoen trials lopen dan vragen we je om je startfee vóór 10 augustus te voldoen!

De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie).

Wil je in seizoen 2020-2021 wedstrijden lopen dan graag:

1. een mail sturen naar cows@bccn.nl:
– vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
– vermeld je naam
– vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
– vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
– vermeld je lidmaatschapsnummer

2. 10 euro per hond over maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout :
– vermeld Startfee!
– vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
– vermeld de naam van de hond(en)
– vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. De COWS streeft er naar om deze voor 20 augustus online te zetten.

Groepsindeling

Indeling 2019-2020

Groepsindeling Promotie 2019-2020

Groepindeling Kwalificatie 2019-2020

2018-2019

Startfee COWS

Tijd gaat snel en voor je het weet beginnen we al weer aan een nieuw wedstrijdseizoen. Wil je ook komend seizoen wedstrijden lopen dan vragen we je om je startfee vóór 10 augustus 2019 te voldoen!

De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie). Wil je in seizoen 2019-2020 wedstrijden lopen dan graag:

 1. een mail sturen naar cows@bccn.nl:
  • vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
  • vermeld je naam
  • vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
  • vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
  • vermeld je lidmaatschapsnummer
 2. 10 euro per hond over maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout:
  • vermeld Startfee!
  • vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
  • vermeld de naam van de hond(en)
  • vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. De COWS streeft er naar om deze voor 24 augustus online te zetten.

Betalen voor wedstrijden

Beste deelnemers aan de COWS wedstrijden. Veel tijd moet worden besteed aan het controleren van de betalingen voor de promotie-, en kwalificatiewedstrijden en de betalingen voor de afnames van de startlicenties. Helaas is het regelmatig een zoektocht van wie de betaling is, voor welke hond en/of voor welke wedstrijd. Ook namen veranderen regelmatig. Of mensen betalen onder de naam van de partner of hun bedrijf. Dit is voor ons niet (altijd) te herleiden.

Dus doe je mee aan een COWS activiteit en doe je een betaling:

 1. Vermeld de naam van degene die op de startlijst met dezelfde naam staat.
 2. Vermeld de naam van de hond(en).
 3. Vermeld je clublidmaatschapsnummer.
 4. Vermeld de datum en plaats van de wedstrijd waarvoor je betaald.

Bedankt voor de medewerking.

Verslag Handlersvergadering 08-07-2020

Notulen handlersvergadering 21-02-2018

Nieuwe opzet startlicentie

Vanaf komend seizoen gaat de opzet van de startlicentie veranderen.

 • Startlicentie, inschrijfformulier en procedure

Notulen Handlersvergadering 17 mei 2017

Notulen Handlersvergadering 17 mei 2017

Het jureren van sheepdog trials iets voor jou?

Op de handlersvergadering van 6 september is aangegeven dat het wenselijk is meer gekwalificeerde juryleden binnen de BCCN te hebben. Om dit doel te bereiken heeft de COWS een traject ontwikkeld dat we graag kort uiteen zetten.

Voor belangstellenden is er een profielschets opgesteld die u op deze site kunt vinden. In deze profielschets staat o.a. aangegeven welke taken en bevoegdheden een jurylid heeft en welke eisen er aan een jurylid gesteld mogen c.q. moeten worden.

Hebt u vragen over deze profielschets, neem dan gerust contact op met de COWS. De contactpersoon voor de juryopleiding is Hans van Leur. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 – 16510319.

Profiel jury
Juryledenopleiding

Particuliere activiteiten

Omdat de BCCN het particulier initiatief van haar leden graag wil stimuleren, kunnen ook particuliere activiteiten op de site en in het blad worden aangekondigd. Kopij van activiteiten kunt u opsturen naar het Border Collie Nieuws en naar de webmaster. Geef de datum, naam en plaats door van de activiteit en een informatiefile. Vermeld in de informatiefile: het soort wedstrijd, de routebeschrijving en wijze van inschrijving. Aanleveren bij voorkeur in pdf formaat. Eventuele startlijsten kunnen t.z.t. aangeleverd worden en uitslagen natuurlijk ook. Wel dient voor deze aankondiging betaald te worden. Het plaatsen van een particuliere activiteit kost €5.00 per activiteit. U ontvangt de factuur nadat de aankondiging van de activiteit op de agenda staat.

N.B. De BCCN heeft geen verantwoordelijkheid voor het gebodene bij particuliere wedstrijden.

Startgerechtigd worden

LET OP: Een combinatie is pas startgerechtigd in de promotieklasse zodra de COWS, nadat je geslaagd bent; digitaal of per post een kopie van het afnameformulier, samen met een kopie van de stamboom van de hond én een kopie van een getekend commitment heeft ontvangen. E-mail: cows@bccn.nl Adres: Griene Dyk 4 9088 CB Wirdum