Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Herplaatsingen

U zoekt een herplaatser?

De BCCN bemiddelt bij herplaatsing van Border Collies met een stamboom. Indien u geen ervaring heeft met de opvoeding van de Border Collie, is een oudere Border Collie met gedragsproblemen af te raden: de Border Collie vraagt door zijn drijfvermogen een andere aanpak dan de meeste hondenrassen.

Laat u goed voorlichten over de hond en beoordeel of u de hond iets kunt bieden. Houd er rekening mee dat de Border Collie een werkhond is, die veel tijd en aandacht nodig heeft, maar vooral om werk vraagt.

De BCCN draagt geen verantwoording voor de aangeboden honden en de herplaatsingen. Wilt u meer info over herplaatsing in het algemeen, stuur dan een mailtje naar onze contactpersoon herplaatsing.

Wilt u een hond herplaatsen?

Indien u uw hond wilt herplaatsen, om welke reden dan ook. U bepaalt zelf of u uw Border Collie meegeeft aan een nieuwe eigenaar. Wij verzoeken u vriendelijk om ons in te lichten indien de hond herplaatst is.

Voorwaarden voor herplaatsing zijn:

  • De hond heeft een stamboom.
  • De hond mag niet meer kosten dan € 500,-.
  • U zoekt een goed nieuw thuis voor uw hond.
  • U geeft uiteraard de papieren mee aan de nieuwe eigenaar.
  • U betaald een bedrag van € 10,- voor de plaatsing op de website.

Voor een soepele plaatsing op de herplaatsinglijst vragen wij de volgende informatie aan te leveren.

  • De tekst zoals die op de site geplaatst kan worden. Geef relevante informatie waarmee potentiele nieuwe eigenaren een keuze kunnen maken. Zoals; de reden voor herplaatsing, geschiedenis van de hond, wat de hond wel en niet gewend is, positieve en negatieve kenmerken. Wees vooral eerlijk!
  • Een duidelijk digitale versie van de stamboom zoals een scan of een foto.
  • Foto’s van de hond zijn ook welkom.
  • Contactgegevens!

Mail deze informatie aan onzecontactpersoon herplaatsing.

Het te betalen bedrag dient u onder vermelding van: “Herplaatsing” plus de naam van de hond, over te maken op:
Rekeningnummer: NL75INGB0004839164
BIC: INGBNL2A
Ten name van Border Collie Club Nederland
Te Aerdenhout

Lees ook het Reglement Pupbemiddeling en Herplaatsing.

Eerste Border Collie?

Bent u op zoek naar informatie voor uw eerste Border Collie? Lees dit artikel eerst.