Border Collie Club Nederland

NL Team CSC2019

Het EK team wat Nederland gaat vertegenwoordigen op de Continental in Duitsland bestaat uit:
 1. Serge van der Zweep met Mac (Teamcaptain)
 2. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 3. Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 4. Wil Schellekens met Stacey
 5. Roy Terpstra met Sky the Big Saren
 6. John Pluta met Greifental Nick
 7. Susanne Lejuez met Eryn
 8. Susanne Lejuez met Gain
 9. (1ste reserve) Ron Snoeck met Conquest Mossie
 10. (2de reserve) Erika van de Ham met Moss
Heel veel succes!

Kampioenen seizoen 2018-2019

Clubkampioen seizoen 2018-2019

Serge van der Zweep met Mac

Beste vrouwelijke handler seizoen 2018-2019

Susanne Lejuez met Eryn

Van harte!

NK finale 2019

Uitslag NK finale 2019 Alphen ad Maas:
 1. Serge van der Zweep met Mac
 2. Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 3. John Pluta met Greifental Nick
Van harte!

Update over DNA-Testen

In BCN nr 3/2019 mochten wij dankbaar het artikel: "Update over DNA-Testen" plaatsen van Dr. Viola Hebeler, januari 2019. Vertaald door Koos Groenedijk.
"Dit artikel geeft een beeld van de huidige status van genen testen voor ISDS Border Collies aan de hand van een representatieve steekproef."
Met haar toestemming mogen we het op de site plaatsen. Wij danken haar hier natuurlijk hartelijk voor.

Download hier het artikel: Update over DNA - Testen.

MEDEDELING PROMOTIELOPERS!!

De te verwachten hoge temperaturen van komende week hebben de aandacht van de COWS. Uiterlijk woensdagavond wordt beslist of de promotietrials van komend weekend al dan niet doorgaan.

Promotietrial Alphen a/d Maas zaterdag 29 juni

De datum voor de promotietrial in Alphen a/d Maas wordt zaterdag 29 juni. We beginnen die dag met groep B, de groep die oorspronkelijk op vrijdag zou starten, direct daarna starten we met groep A. In beide groepen zijn er een 1ste, 2de en 3de prijs met de daarbij behorende promotiepunten te winnen. De beste 10 combinaties van iedere groep gaan naar de NK promotie finale op zondag.

Uw e-mailadres

Beste leden,

Graag vraag ik uw medewerking.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de verzending van de rekeningen voor het lidmaatschap 2019. Om tijd en geld aan porto te besparen worden de rekeningen per email gezonden. Van een aantal leden is echter het email adres niet bekend.
U kunt in de lijst zien of via het onderstaande formulier zien of er van u een email adres bekend is, in de lijst zijn aleen de lidnummers opgenomen in verband met de privacy. Indien uw lidnummer op de lijst vermeld staat dan wil ik u verzoeken om mij het emailadres te mailen onder vermelding van het lidnummer. De email graag aan .
Via het formulier wordt automatisch uw e-mailclient geopend.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Nico van Schooneveld

Lidnummers met ontbrekend e-mailadres.

Uitslag NK finale Raar 2018

 1. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 2. Susanne Lejuez met Eryn
 3. Serge van der Zweep met Mac

Beste shed: Susanne Lejuez

Clubkampioen seizoen 2017-2018:
Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet

Beste vrouwelijke handler seizoen 2017-2018: Susanne Lejuez

Uitslag.

Oproep keurmeesters aanlegtest

Beste voormalige-, huidige-, aspirant keurmeesters. Graag willen wij het verzoek bij jullie neerleggen om ons, het CFH, te mailen (cfh@bccn.nl) met jullie (gewenste) status en contactgegevens. Bij de overdracht is ons helaas jullie status en NAW-gegevens niet 100% duidelijk geworden.
Er gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen bij de aanlegtest: de manier waarop, wanneer, waar en bij wie. De CFH heeft hier een aantal ideeen bij en wil deze uiteraard niet opleggen maar voorleggen aan en overleggen met jullie.

Sowieso is het belangrijk dat we precies weten wie onze keurmeesters voor de aanlegtest zijn, dus a.u.b. even een mailtje sturen, een P.B. mag ook. Alvast bedankt!!!

Commissie Fokkerij & Hondenregistratie

Contributeuren BCN

Puppyopvoeden.nl


Doggo.nl


Bewijs van lidmaatschap

De BCCN heeft vanaf heden een vernieuwd Bewijs Van Lidmaatschap. U kunt deze opvragen door een verzoek hiervoor naar onderstaand e-mailadres te sturen. De controle en verwerking van het verzoek gebeurt helaas nog handmatig waardoor het even kan duren voor u het bewijs ontvangt. Om die reden ook ons verzoek om enkel het verzoek op te vragen indien u het echt nodig heeft. We gaan de hele verwerking nog automatiseren, tot dan vragen we om uw geduld.

Geef a.u.b. genoeg informatie op zodat we u snel in de registratie terug kunnen vinden. Het liefst met lidnummer.
N.B. Wanneer uw e-mailadres nog niet bekend is bij ons, dan voegen we deze toe aan onze registratie. Border Collie Club Nederland verstrekt deze informatie niet aan derden! Mocht u bezwaar hebben tegen deze registratie, dan verzoeken wij u het te vermelden bij de aanvraag.
Aanvragen via: