Aanvulling BALV 11-04

In aanvulling op de agenda van de BALV op 11-04-2024 moet agenda punt nummer 4 worden aangevuld met de volgende taken waarvoor een vervanging moet komen.

Suus de Waal heeft aangegeven haar taak als redactie van BCN te beeindigen.
De uitgave van april 2024 zal haar laatste zijn.
Suus verdient bijzonder veel dank voor de wijze waarop zij het blad al jaren inhoud heeft gegeven en door heel veel lezers bijzonder gewaardeerd werd.
Namens de leden wil ik Suus ontzettend bedanken voor haar bijzondere inzet .

Wendy Bronsdijk heeft aangegeven haar taken te willen beeindigen per 12-04-2024.
Ras Voorlichting
Pupbemiddeling
Reuenlijst.
Ik wil Wendy namens de vereniging danken voor haar grote bijdrage voor het ras.

Nico van Schooneveld

Voorzitter

Aanvulling Agenda

Aanlegtest / Keuring Exterieur.

Op 16 maart zal er een Aanlegtest en een Keuring Functioneel Exterieur worden gehouden in Weert.

Opgeven kan via dit formulier

Verslag Bestuur over het jaar 2023

Verslag

Oproeping BALV op 11-04-2024

De Agenda van de BALV op 11-04-2024

Agenda

NHAT (Natural Herding Aptitude Test)

Op 20 januari wordt in samenwerking met Blukboshoeve een NHAT gehouden.

Keurmeester is Joke van Leeuwen- van Dijk.
Locatie: Schoordijk te Weert

Inschrijven kan via het inschrijf formulier

Stukken Algemene Ledenvergadering

De stukken van de ALV van 11 mei en 7 december 2023 zijn op de website geplaatst.
https://bccn.nl/organisatie-bccn/
Het verslag van de ALV op 7 december 2023 worden ook in BCN opgenomen.

Algemene Leden Vergadering

De ALV zal worden gehouden op donderdag 7 december 2023 in de Schimmel.
Op deze ALV zal de uitkomst van de werkgroep en het voorstel van DSDS worden besproken.
De stukken worden binnenkort aan de leden toegezonden.

NHAT (Natural Herding Aptitude Test)

De NHAT op 4 november wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld

Op 4 november aanstaande organiseert “De Blukboshoeve” in samenwerking met de Bordercollieclub Nederland een NHAT.
Keurmeester is Joke van Leeuwen- van Dijk.
Locatie: Schoordijk te Weert
Inschrijven kan tot uiterlijk 27 oktober via het inschrijfformulier op de website: www.blukboshoeve.nl

Werkgroep

Beste leden,

In verband met de voortgang kunt u zich nog tot 31-08-2023 opgeven voor de werkgroep zoals beschreven in het BCN.

Aanmelding kunt u zenden aan voorzitter@bccn.nl.

Nico van Schooneveld

Voorzitter

Keuring AT en FE Biezenmortel

Op 15-07-2023 wordt er een keuring AT en FE gehouden in Biezenmortel.

Er zijn nog plekken beschikbaar.

Keuring 10-06 in Odoorn

De keuring is ivm de weersverwachting afgelast.

Een nieuwe datum volgt

Aanlegtest en Keuring Functioneel Exterieur

Op 10 juni wordt er een keuring gehouden in Odoorn en en 15 juli in Biezemortel

Aanmeldingen zijn nog mogelijk via dit formulier

Algemene Ledenvergadering

Op 11 mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in Woudeberg.

De stukken zijn per post toegezonden, mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u een email zenden naar secretariaat@bccn.nl .

CSC

Continental Sheepdog Championship

De CSC 2023 wordt gehouden van 24 tot 27 augustus 2023 in Kungsor Zweden

Informatie over CSC kan gevonden worden op https://www.cscweb.site/about-the-csc

Handlersvergadering 15-03-2023

Aanmelden kan tot maandag 13 maart om 17.00 uur, de link met bijbehorende uitleg zal in de avond van 13 maart verzonden worden.

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cows@bccn.nl.

Voor info zie pagina COWS

Symposium KNK Cynophilia

KNK CYNOPHILIA

Aan de besturen en leden van de erkende verenigingen,

Zaterdag 1 april 2023 viert KNK Cynophilia haar 133e verjaardag en dat
gaan we vieren met een interessant symposium met drie boeiende sprekers.

Dr. Paul Mandigers zal zijn eerste lezing geven waarbij de invloed van
de omgeving en met name de interactie tussen de eigenaar van invloed
kunnen zijn op het tot uiting komen van epileptische toevallen. Deze
lezing is nog niet eerder gehouden en wij zijn er trots op dat we de
wereldprimeur hebben.

Sieneke Groenman van de hondenbescherming zal een boeiende lezing houden
over een nieuwe manier van het huisvesten van pensioen- en kennelhonden.
Deze nieuwe wijze heeft een enorme invloed op het vergroten van het
welzijn van honden.

Tot slot zal dr. Hille Fieten nader in gaan op de mogelijkheden van de
moderne DNA technologieën bij het voorkomen van erfelijke afwijkingen.
Lang leve de wetenschap!

We sluiten het geheel feestelijk af met een aangeklede borrel

Deelname kost 25,00 per persoon (inclusief koffie thee, borrel en hapjes
en kan via secretaris@cynophilia.nl.Het bedrag kan overgemaakt worden op
rekening: NL17INGB0005442675. De locatie is de universiteit voor
gezelschapsdieren te Utrecht, Yalelaan 108.

Wij willen deze kennis graag toegankelijk maken voor heel veel
hondenliefhebbers. Het gevarieerde programma biedt voor ieder wat wils.
Meer informatie kunt u vinden in de bijlage. Wilt u ervoor zorgen dat
deze informatie ook bij uw leden terecht komt?

Groepsindeling Promotie 2021/2022

Gewijzigde groepsindeling

Email

Het overzetten van de website en email zijn afgerond. Email is nu weer beschikbaar , indien er toch problemen ontstaan dan kunt u dit melden via bccn.email@gmail.com

E-mail

Het probleem met email blijkt nog niet opgelost te zijn.De server draait op een VPS , een private server.Dit is gezien de omvang van de vereniging ongebruikelijk en onnodig en verreist specifieke kennis welke beperkt beschikbaar is .Daarom is besloten om de server weer op een normaal platform te installeren.Hierdoor zal enige tijd geen email beschikbaar zijn.Om toch email te kunnen verzenden kunt u deze zenden aan bccn.email@gmail.com.Er zal dan gezorgd worden dat de email bij de juiste persoon terecht komt. Excuses voor het ongemak

Team CSC

Als eerste willen wij handlers feliciteren die een plaats hebben bereikt in het Nederlands team voor het Continental Sheepdog Championship in Frankrijk, dat van 25 tm 28 augustus wordt gehouden.In onderstaand overzicht het team. Susanne heeft met drie honden het team bereikt, maar we mogen maar maximaal twee honden per handler opgeven. Zij moet hier dus voor 15 juli (uiterste inschrijfdatum) beslissen met welke honden ze gaat deelnemen. Ellen van de Zweep was de Nederlandse vertegenwoordiger in de CSC Committee de laatste jaren. Zij heeft aangegeven dit niet langer te kunnen combineren met haar andere werkzaamheden. We willen haar bij deze bedanken voor inzet gedurende deze jaren en Maartje Gotink zal Nederland gaan vertegenwoordigen in de Committee. Namens de COWS wensen wij iedereen veel succes bij de CSC. Nederland’s Team Continental Sheepdog Championship 2022 France

Nr Handler : Hond

1 Zweep, S. van der (Teamcaptain) : Llanfarian Bet

2 Terpstra, T. : Llanfarian Bet

3 – 4 Lejuez, S. : Eryn

Lejuez, S. : Gain

Lejuez, S. : Mac

Deelname is met maximaal twee honden per handler, dus Susanne moet nog aangeven met welke honden ze gaat deelnemen aan de CSC

5 Zweep, S. van der : Maid

6 Augustijn, P. : Bruce

7 Ham, E. van der : Moss

8 Woning, D. : Mate Reserves

9 Roos, J. : Bea

10 Pluta, J. : Joe

Statement Raad van Beheer mbt tot de situatie in Oekraine

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer

—————————————————————————

Geacht bestuur,

Bijgaand sturen wij u het statement en besluit van het bestuur van de Raad van Beheer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rony Doedijns | directeur

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  – houden van honden
T 020 664 44 71 | info@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl

—————————————————————————————–

Statement bestuur Raad van Beheer i.v.m. de oorlog in Oekraïne

Het bestuur van de Raad van Beheer ondersteunt het onderstaande statement van de FCI. Het bestuur van de Raad van Beheer en de Nederlandse kynologie zal daar waar mogelijk hulp aanbieden aan de hondenliefhebbers en fokkers. Het bestuur heeft besloten een significante financiële bijdrage namens de Nederlandse kynologie te doneren aan het recent opgerichte fonds door de FCI voor de slachtoffers in het oorlogsgebied. Mocht u vanuit het land en/of vereniging donaties willen doen voor de collectieve FCI actie neem dan contact met ons op via: info@raadvanbeheer.nl

Wij spreken de wens uit dat deze vreselijke situatie in de Oekraïne snel zal zijn opgelost.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer   

Statement van het FCI bestuur

De FCI en haar bestuur veroordelen officieel de invasie in de Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie. Dit conflict en deze agressie kan niemand onverschillig laten en wij voelen ons allemaal bezorgd, verdrietig en boos.

De invasie van Oekraïne door het Russische leger heeft ook hele families van onze hondengemeenschap in grote nood gebracht. Deze oorlog heeft onze fokkers en hun honden in groot gevaar gebracht en vormt een directe bedreiging voor hun welzijn en hun leven. Velen moesten vluchten, anderen overleven in precaire omstandigheden en verstoppen zich in opvangcentra waar voedsel en basisbehoefte zeer schaars worden. Maar in deze verschrikkelijke en moeilijke tijden lieten ze hun honden niet in de steek!

Deze gruwelijkheden zijn in tegenspraak met de schriftelijke prioriteiten en welzijnsaanbevelingen van de FCI, evenals met ons beleid en onze doelstellingen.

De situatie heeft ertoe geleid dat het bestuur van de FCI op zondag 27 februari 2022 een buitengewone vergadering heeft gehouden. Belangrijke beslissingen werden genomen, binnen de wettelijke grenzen van de FCI en haar bestuur, op basis van de statuten en reglementen van de FCI.

Vanaf 1 maart 2022 en tot nader order is het de Russische Kynologische Federatie (RKF) niet toegestaan ​​om – op het Russische grondgebied – evenementen te houden waarin FCI-titels of prijzen worden toegekend (CACIB-shows, CACIT-proeven, CACIAG-wedstrijden, enz.)

Om onze Leden/Contractpartners en andere personen in de gelegenheid te stellen hun solidariteit en hulp aan het Oekraïense volk, hun hondenliefhebbers/fokkers/houders te betuigen, zal de FCI speciaal voor dit doel een bankrekening openen waarop alle donaties welkom zijn en zullen, met volledige transparantie, worden doorgestuurd om de Oekraïense Kennel Union (UKU) en de Oekraïense fokkers te helpen die zwaar zijn getroffen door de oorlog en in ernstige nood verkeren, die in Oekraïne wonen of naar buurlanden zijn gevlucht.

De FCI zal een substantiële bijdrage leveren aan dit fonds. Verdere details zullen in de komende dagen worden gecommuniceerd.

De FCI is een enorme gemeenschap, een verenigde en sterke familie, dus laten we allemaal opstaan ​​en onze solidariteit met Oekraïne tonen!

De leden van het Algemeen Comité van de FCI,

Dr. T. Jakkel, voorzitter van de FCI

G. Jipping, vicevoorzitter van de FCI

B. Müller, FCI-penningmeester

MA Martinez

R. de Santiago

C. Molinari

J. Hindse, voorzitter van de afdeling FCI Europa

JL. Payro, voorzitter van de FCI Americas and Carribean Section

D. Santos, voorzitter van de FCI-afdeling Azië, Afrika en Oceanië

Y. de Clercq, uitvoerend directeur van de FCI

Bericht van de Raad van Beheer

Geachte heer/mevrouw

Onlangs heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op de website bij uw rasvereniging om te kijken of de informatie van uw VFR nog up to date is.

Helaas is het VFR dat op uw website staat verouderd of niet in overeenstemming met het Kynologisch reglement of zelfs niet aanwezig.

Eén van de verplichte aanpassingen is ingegaan per 1 december 2020. Deze wijziging heeft plaatsgevonden in het Kynologisch reglement, (het Basisreglement Welzijn en Gezondheid) en moet worden opgevolgd.

Artikel VIII.2 is aangevuld met “haar halfbroer”.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Deze wijziging hoeft niet door de ALV van uw rasvereniging of de Raad van Beheer te worden goedgekeurd. Daarom kunt u de VFR per direct wijzigen en op uw website plaatsen.

Het verdient een aanbeveling om het uw leden wel te melden dat deze wijziging heeft plaatsgevonden, aangezien dat gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een stamboom voor de geboren pups uit zo’n combinatie.

U bent verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging al door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen.

Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft.

Op grond van artikel 2 lid 1 onder het HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken.

In Hoofdstuk VIII van het Kynologisch Reglement Fokkerij en Gezondheid staat bij Artikel VIII.5.5:

Indien het VFR niet aan de voorwaarden c.q. in het juiste format is opgemaakt, dan zal de rasvereniging daarvan in kennis gesteld worden en krijgt zij de tijd dat binnen een periode van zes maanden dit alsnog aan te passen.

Hier treft u het laatste format aan. Wij vragen u deze te gebruiken en de (verplichte) aanpassingen door te voeren.

Wanneer u de wijziging van artikel VIII.2 heeft doorgevoerd in het VFR en op de website kunt u een melding hiervan sturen naar VFR@raadvanbeheer.nl.

Voor eventuele VFR vragen ben ik goed bereikbaar op dinsdag en donderdag op het algemene nummer van de Raad van Beheer.

Corona Maatregelen Trial Assen

In overleg met de organisatie in Assen en gezien de aangescherpte coronamaatregelen kan de promotiewedstrijd in Assen doorgaan. Sportwedstrijden buiten kunnen doorgaan zonder publiek, er is geen catering en binnen locatie aanwezig/beschikbaar dus geen QR controle. Wel gelden de basisregels voor iedereen:
–  Was vaak en goed je handen. Tijdens de wedstrijd gebruiken we een open pen.
–  Houd 1,5 meter afstand. Geen handen schudden.
–  Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Geef je afwezigheid z.s.m. door aan de coarse director.
Als je klaar bent blijf niet hangen maar ga weer naar huis. Uitslagen worden, onder voorbehoud, direct na je run bekend gemaakt en definitieve uitslagen komen zo spoedig mogelijk op internet.
We wensen iedereen een prettige en uitdagende wedstrijd.
de COWS

Telefoon

Vanaf heden is BCCN bereikbaar onder het telefoonnummer 085 0470056, voor het buitenland +31 85 0470056

Trial Helenaveen 18 en 19 September

Startlijsten zijn gewijzigd

Uitslagen Heteren

Overzichten bij tabblad uitslagen https://bccn.nl/uitslagen-cows/

Inventarisatie epilepsie meldingen

Beste Leden,

Er is op basis van epilepsie meldingen is een inventarisatie gemaakt van, volgens het fokreglement , voor het fokken uitgesloten honden.

Er is een lijst met uitgesloten honden per email aan de leden gezonden.Indien u de email niet heeft ontvangen dan wil ik u verzoeken uw spam map te controleren.

Indien de email daarin ook niet voorkomt dan kunt u per email aan cfh@bccn.nl onder vermelding van uw lidnummer en een geldig emailadres de email alsnog aanvragen.

Nico van Schooneveld

CFH

11

Wijziging procedure startlicentie.

Beste Leden,

Bij de aanlegtest en keuring exterieur is een lid van CFH aanwezig om het chipnummer van de aangeboden hond te controleren. Bij een startlicentie is dat niet het geval . In verband met het lopen van een trial is dat mogelijk niet relevant. Aangezien een startlicentie, in plaats van een aanlegtest, ook gebruikt kan worden voor een plaatsing op de reuenlijst en het bemiddelen van puppies zal ook bij een startlicentie het chipnummer moeten worden gecontroleerd in dat geval door degeen die de startlicentie uitgeeft.

Degeen die de startlicenties afgeven zullen door BCCN worden voorzien van een chipreader. Tevens dient een (digitale) kopie van de afgegeven licentie aan CFH worden gezonden.

Vanaf 1 september 2021 zullen startlicenties waarvan het chipnummer niet is gecontroleerd en waarvan geen kopie aan CFH is gezonden niet meer kunnen worden gebruikt voor een plaatsing op de reuenlijst en de bemiddelingvan puppies.

Nico van Schooneveld

CFH

Bericht van COWS

Beste handlers, wij als COWS begrijpen zelf als handler als geen ander hoe al deze onzekerheid voelt. Alle beslissingen nemen we naar eer en geweten en niet om moedwillig mensen te benadelen. Ook de beslissing om afgelopen trial-jaar als verloren te beschouwen, hebben we genomen, nadat we alle denkbare opties en scenario’s doorlopen hebben. Feit is dat de tijd dringt, Coronaversoepelingen onzeker zijn/waren en wij ons hebben te houden aan de regels van de Overheid en Raad van Beheer, want ook deze hebben een stem hierin gehad. Tevens is er een datum van 15 juli waarop het CSC zal beslissen of het EK door zal gaan met als grootste struikelblok de quarantaine regels binnen alle landen.

Gezien bovenstaande feiten zullen wij (bestuur en COWS) ook niet terugkomen op onze beslissing om het team van 2020 ons land te laten vertegenwoordigen op het EK, het is te kort dag en de klok tikt. Ooit hebben we als vereniging afgesproken op welke wijze we een team samenstellen en dat lukt gewoonweg niet op de afgesproken manier dit jaar.

Wat wij niet begrijpen is waarom wij als COWS niet worden benaderd met ideeën en vragen en dit wel op FB gepost wordt, we kunnen en willen hier niet op reageren. Als je een topic op FB plaatst ontstaan er discussies, niks mis mee, maar waarom ontvangen wij geen ideeën, vragen en discussiepunten in de COWS-mail?

Nogmaals, wij nemen de beslissingen niet uit rancune of eigenbelang, maar in het belang van de sport wat ook onze sport is met in achtneming van de (op dat moment) geldende wet & regelgeving.

Wij zullen in september een handlers vergadering plannen en hopen dat jullie allen hierbij aanwezig kunnen zijn en komend seizoen positief kunnen inluiden.

Peter, Nina, Maco, Marco en Thijs.

MEDEDELING HANDLERS

HOE NU VERDER?

Zoals het nu lijkt wordt het organiseren van wedstrijden pas mogelijk vanaf stap 5 in het Corona versoepelingplan van de overheid en die stap staat gepland voor 7 juli aanstaande!
Dit zou inhouden dat we pas vanaf die datum, als alles volgens plan verloopt, officiële trials namens de BCCN kunnen organiseren.

Na uitgebreid overleg heeft het bestuur van de BCCN vandaag besloten dat het team wat Nederland zal vertegenwoordigen op de Continental 2021 in Spanbroek het team is wat vorig jaar zou worden afgevaardigd naar Zwitserland.

De trials in Helenaveen en de NK’s komen te vervallen.

De promotietrials die in Spanbroek staan gepland voor 5 en 6 juni worden net als de kwalificatie komend weekend een meetmoment. Dus de runs worden wel gejureerd maar er is geen plaatsing en men kan ook geen promotiepunten verdienen.
Willen degene die afzien van deelname aan dit meetmoment dit per mail
doorgeven aan de COWS? Alvast bedankt.

De COWS

Trials

ATTENTIE HANDLERS

De afgelopen dagen is er druk contact geweest tussen de COWS, het bestuur en de organisatie in Spanbroek. Dit naar aanleiding van de Corona versoepelingen zoals die op 19 mei zijn ingegaan maar waarbij door de rijksoverheid is aangegeven dat wedstrijden nog niet zijn toegestaan. Dit was tevens voor de commissie werkhonden van de Raad van Beheer (onder deze commissie vallen de trials) aanleiding om een brief te versturen waarin men de aangesloten verenigingen oproept geen wedstrijden te organiseren.

Het bestuur heeft besloten dat de trials van 29 en 30 mei geen wedstrijden worden maar een meetmoment, zoals men momenteel ook in de hippische sport organiseert.

Wat houdt dit concreet in:

De runs zullen gejureerd worden en men krijgt ook per onderdeel punten alleen er is geen competitie, dus geen plaatsing en er worden geen percentages berekend voor het EK team. Wel kun je op deze manier zien waar je staat in je training en waar nog aan gewerkt moet worden.

Wat er gebeurd met de promotieklasse in Spanbroek een week later of de wedstrijden daarna zoals die in Helenaveen gepland staan of de NK’s is afhankelijk van wat er in de 3de stap van het openingsplan aan verruimingen komt als het gaat om het organiseren van wedstrijden.

Als je afziet van deelname aan het meetmoment in Spanbroek zou je dit dan per mail willen doorgeven aan het COWS? Alvast bedankt.

De COWS

Informatie Trials

Er zijn een aantal data in de agenda van de COWS vastgezet voor de trials van de rest van het wedstrijdseizoen 2020-2021.

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud en zal het er van af hangen of er op korte termijn versoepelingen komen van de Coronaregels of één en ander ook door kan gaan.

De agenda ziet er als volgt uit:

29 en 30 mei kwalificatietrial Spanbroek

5 en 6 juni promotietrial Spanbroek

12 en 13 juni kwalificatietrial Helenaveen

19 en 20 juni promotietrial Helenaveen

25-26-27 juni NK kwalificatieklasse

2-3-4 juli NK promotieklasse

Als het lukt om alle 3 de trials door te laten gaan mogen de mensen in de kwalificatieklasse van de 4 wedstrijden in seizoen 2020-2021 er 1 wegstrepen.

De inschrijving voor de trials in Spanbroek is open. Als je betaald hebt voor de afgelaste trial(s) in Maasdam dan wordt deze betaling doorgeschoven naar deze wedstrijd.

De COWS

Jim Easton

Met grote spijt melden we dat Jim Easton MBE op 6 april is overleden. Wij bieden onze oprechte deelneming aan de vrouw van Jim en zijn familie in deze zeer moeilijke en trieste tijd.Jim Easton werd in 1998 benoemd tot voorzitter en diende tot 2017. Gedurende zijn termijn was hij invloedrijk in de ontwikkeling van de maatschappij, en beheerde de maatschappij door de zeer moeilijke periode van mond en mond, waar we allemaal zo dankbaar voor zijn …Jim was een vriendelijke en aanspreekbare meneer die veel tijd had voor onze leden, en het was altijd leuk om hem te zien bij de grote proeven.Een overlijdensbericht voor Jim verschijnt in het ISN-magazine.Bedankt aan Lisa Soar om ons te voorzien van zo ‘ n mooie foto van Jim om met jullie allemaal te delen.

RIP Jim

EK Schapendrijven

Langs deze weg willen wij u graag informeren over de organisatie van
CSC 2021. Hoewel het in de huidige situatie niet zeker is of de CSC
2021 wel kan worden gehouden, is het toch belangrijk om een aanvang te
maken met de voorbereiding  ervan.

Gezien de problemen in 2012 en de lessen die daaruit geleerd zijn, is
er niet voor gekozen om de organisatie zelf ter hand te nemen. De COWS
heeft meerdere partijen benaderd voor het organiseren van de CSC 2021.
Alle mogelijkheden zijn zorgvuldig vergeleken. De COWS adviseert het
bestuur van BCCN dat de aanbieding van stichting Hart voor
West-Friesland het best aansluit op de gestelde wensen en het
beschikbare budget. Het bestuur heeft het advies van COWS opgevolgd om
de organisatie uit te besteden aan de stichting Hart voor
West-Friesland welke door Erik Groot wordt vertegenwoordigd.

Erik en zijn team hebben een succesvol WK georganiseerd waardoor er
vertrouwen bestaat dat hij ook de CSC goed kan organiseren. Het
bestuur heeft een overeenkomst gesloten met stichting Hart voor
West-Friesland.

Wij wensen Erik Groot en zijn team veel succes bij de organisatie.

Meer informatie kunt u vinden op www.hartvoorwestfriesland.nl en https://www.facebook.com/ekschapendrijven/

 Nico van Schooneveld

Voorzitter

HANDLERS ATTENTIE!!!!

Naar aanleiding van de strengere Coronamaatregelen die gisterenavond door het kabinet zijn afgekondigd heeft de COWS besloten de trials in Maasdam niet door te laten gaan.

Als we er de informatie van de rijksoverheid bij nemen en kijken naar de routekaart met risico niveaus (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19) waar onder het kopje sport wordt aangegeven dat vanaf risiconiveau “zeer ernstig” sportwedstrijden niet zijn toegestaan en als we dan weten dat Maasdam ligt in een veiligheidsregio aangeduid met “zeer ernstig” (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio) konden we niet anders dan tot dit besluit komen.

De organisatie van Maasdam heeft bij ons aangegeven dat zodra de overheid de maatregelen versoepelt zij snel kunnen schakelen en er in principe een week later bij hen al een wedstrijd georganiseerd kan worden.

De reeds voldane inschrijfgelden schuiven door naar de eerstvolgende trial. Heb je hier bezwaar tegen stuur dan een mail naar cows@bccn.nl dan zorgen we ervoor dat het bedrag wordt gerestitueerd.

De COWS

Uitslagen Helenaveen 25/26-09-2020 zijn opgenomen bij uitslagen

Uitslagen en startlijsten

De uitslagen Helenaveen en het nieuwe percentage is op de page van COWS opgenomen.

Startlijsten 26/27-09-2020 zijn toegevoegd.

Uitslagen NK Raar en percentages CSC

De uitslagen van de NK Raar en de percentages voor CSC 2019/2020 opgenomen bij de uitslagen

NK Kwalificatie

Startlijst 13-09-2020 is toegevoegd aan de agenda

Startlijsten NK Kwalificatie

Startlijsten toegevoegd aan agenda

CSC 2020

Zojuist heeft de voorzitster van het CCSC het volgende bekend gemaakt:

(vertaling onder de Duitse tekst)

Liebe Mitglieder,

gerade eben habe ich die offizielle Mail des schweizerischen Organisatioskomitees des Continental 2020 erhalten, dass sie das Continental leider canceln müssen.

Sie haben alles versucht und hofften, nachdem die Corona Epidemie abflachte, dass es möglich sein würde, eine tolle EM  auf die Beine zu stellen. Mit der momentanen Entwicklung und immer mehr Absagen aus verschiedenen Ländern erwies sich das dan unmöglich.

Es tut mir sehr leid für das Organisationskomitee und alle potentiellen Starter.

Viola Hebeler, CCSC chairperson

Beste leden,

Zojuist ontving ik het officiële bericht van het Zwitserse organisatiecomité van de Continental 2020 dat ze helaas moeten cancelen..

Ze hebben alles geprobeerd en hoopten, nadat de Corona epidemie was afgenomen, dat het mogelijk zou zijn om een geweldig Europees Kampioenschap te organiseren. Met de huidige ontwikkelingen en steeds meer annuleringen uit verschillende landen bleek dit onmogelijk.

Het spijt me zeer voor het organisatiecomité en alle potentiële starters.

Viola Hebeler, voorzitster CCSC

Startlijsten

De startlijsten zijn geplaatst

Consultatie amvb verbetering I&R honden

Geacht bestuur,

De overheid is al langere tijd bezig met verbetering van de identificatie en registratie van honden.
Daarvoor is er een concept amvb – besluit verbetering identificatie en registratie van honden in consultatie gegaan.
De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

De Raad van Beheer adviseert fokkers en houders van honden om de concept maatregel te lezen en eventueel te reageren naar de overheid.
Wij verzoeken u dan ook om deze informatie onder uw leden en andere mogelijke belanghebbenden te delen.
De Raad van Beheer is vanuit haar rol als officiële databank en als grootste professionele identificatie & registratie-organisatie van honden in het voortraject betrokken geweest en zal dat uiteraard ook in het vervolgtraject zijn.

Deze AMvB beoogt het verbeteren van het identificatie- en registratiesysteem voor honden (I&R-hond). In het vernieuwde I&R-hond worden meer betrokkenen bij I&R-hond geregistreerd, is het hondenpaspoort verplicht voor alle honden en zijn technische verbeteringen gedaan. Ook is er een sluitende chiplogistiek en paspoortlogistiek gerealiseerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:

Houders van honden
Leveranciers van hondenpaspoorten
Leveranciers van chips met de Nederlandse landcode (528-chips)
Aangewezen databanken
Dierenartsen en andere diergeneeskundigen
Beroepsmatige chippers van honden
Hondenfokkers en particulieren die een nestje fokken
Importeurs van honden

Verwacht wordt met deze AMvB de misstanden in de hondenhandel terug te kunnen dringen.

Deze consultatie is te vinden door te klikken op de volgende link: 

https://www.internetconsultatie.nl/identificatieregistratiehonden

De consultatie duurt tot 19-08-2020.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,
 
Rony Doedijns | Directeur

Nederlands Kampioenschap

Inschrijving sluit op 10-08-2020

Coronavirus
De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met in acht name van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Op 11, 12 en 13 september organiseert de COWS in samenwerking met Naud Maassen een kwalificatiewedstrijd en het Nederlands Kampioenschap schapendrijven 2020.

Op vrijdag en zaterdag worden er kwalificatietrials gelopen, dit zijn de laatste van een reeks van zes trials die uiteindelijk bepalen welke combinaties zich plaatsen voor het Continental Sheepdog Championship in Zwitserland.

Op zondag 13 september strijden de 16 beste combinaties in het klassement over beide dagen om het Nederlands Kampioenschap.

We zijn deze dagen te gast op het land van Naud Maassen.

Adres:  Visweg

Raar (Meerssen)

Gelopen wordt er met Drentse Heideschapen.

De jury voor deze dagen is nog niet bekend.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar cows@bccn.nl.

Ter info: artikel 5.2.c. De NK finale is een besloten wedstrijd. Deelnemers aan besloten wedstrijden moeten vanaf 1 januari van het jaar van de wedstrijd in Nederland woonachtig zijn.

Graag onder vermelding van:

 • uw naam
 • de naam van uw hond(en)
 • indien u lid bent van de BCCN uw lidmaatschapsnummer

De kosten voor deze wedstrijd bedraagt voor leden van de BCCN € 17,50 per combinatie.

Niet leden betalen een prijs van € 35,00 per combinatie.

De uiterste inschrijf- en betaaldatum is 10 augustus 2020.

Betalingen via bankrekening NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam handler, naam hond(en), datum plaats van de trial waarvoor u betaald.

Let op: niet tijdig inschrijven en/of betalen is helaas niet meedoen.

Promotieklasse

Inschrijving sluit op 10-08-2020

Coronavirus
De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met in acht name van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Op 4, 5 en 6 september organiseert de COWS in samenwerking met Naud Maassen een promotiewedstrijd en het NK promotieklasse 2020.

Op vrijdag en zaterdag wordt er een promotietrial gelopen.

Op zondag 6 september strijden de beste 10 combinaties van beide dagen om het Nederlands Kampioenschap promotieklasse. Er wordt die dag een kwalificatieparcours gelopen, de winnaar promoveert direct naar de kwalificatieklasse.

De jury voor deze dagen is nog niet bekend.

We zijn deze dagen te gast op het land van Naud Maassen.

Adres:  Visweg

Raar (Meerssen)

Gelopen wordt er met Drentse Heideschapen.

Ter info: artikel 5.2.c. De NK finale is een besloten wedstrijd. Deelnemers aan besloten wedstrijden moeten vanaf 1 januari van het jaar van de wedstrijd in Nederland woonachtig zijn.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar cows@bccn.nl.

Graag onder vermelding van:

 • uw naam
 • de naam van uw hond(en)
 • indien u lid bent van de BCCN uw lidmaatschapsnummer

De kosten voor deze wedstrijd bedraagt voor leden van de BCCN € 17,50 per combinatie.

Niet leden betalen een prijs van € 25,00 per combinatie.

De uiterste inschrijf- en betaaldatum is 10 augustus 2020.

Betalingen via bankrekening NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout.

o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam handler, naam hond(en), datum plaats van de trial waarvoor u betaald.

Let op: niet tijdig inschrijven en/of betalen is helaas niet meedoen.

Startfee 2020

STARTFEE

Wil je ook komend seizoen trials lopen dan vragen we je om je startfee vóór 10 augustus te voldoen!

De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie).

Wil je in seizoen 2020-2021 wedstrijden lopen dan graag:

1. een mail sturen naar cows@bccn.nl:
– vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
– vermeld je naam
– vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
– vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
– vermeld je lidmaatschapsnummer

2. 10 euro per hond over maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aerdenhout :
– vermeld Startfee!
– vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
– vermeld de naam van de hond(en)
– vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. De COWS streeft er naar om deze voor 20 augustus online te zetten.

Fokken tijdens de Corona-crisis

Het volgende bericht is ontvangen van de Raad van Beheer

Beste heer, mevrouw, 

De afgelopen periode hebben wij je geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben moeten nemen in verband met de Corona crisis. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en houdt rekening met de voortzetting van deze maatregelen in de komende zomermaanden.

Aangepaste procedure registratie van pups
De afgelopen periode hebben wij onze dienstverlening van het chippen van pups en het afnemen van DNA aangepast. De fokkers komen met hun nest naar een kynologenclub in de regio. De buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer chippen de pups en nemen DNA af op een veilige en verantwoorde manier. Een groot dankjewel voor onze kynologenclubs die, zonder uitzondering, bereid zijn om ons hierbij te helpen!

We realiseren ons dat de aangepaste procedure een extra inspanning vraagt van zowel onze eigen organisatie en medewerkers als van onze fokkers. Gelukkig hebben wij gemerkt dat het overgrote deel van onze fokkers begrip heeft voor de situatie. Zij waarderen het dat wij alles in het werk stellen om onze dienstverlening voor onze fokkers op een veilige en verantwoorde manier te continueren.
Wij ontvingen regelmatig mooie bedankjes en complimenten per post of per mail van fokkers die op locatie geweest waren. Dat waarderen wij zeer.  

Andersom willen wij ook graag onze fokkers bedanken voor de prettige manier waarop de samenwerking verloopt. De fokkers zijn mooi op tijd waardoor men rustig en op volgorde van afspraak kan werken. De pups zitten in schone benches en zijn duidelijk gemarkeerd met de volgorde en namen voor de registratie. Daardoor is de belasting voor de pups minimaal en kan er efficiënt gewerkt worden.


We krijgen veel signalen dat er een sterke stijging is van de vraag naar pups. Dat horen we van fokkers, maar zien we ook terug in onze website- en Google-statistieken. Het aandeel zoekers naar pups op onze website die vervolgens doorklikken naar rasverenigingen is de afgelopen periode ruim 2x zo hoog als normaal. Ook de pupinfo van veel rasverenigingen draaien overuren.

De keuze wordt nu echter voor sommige fokkers beperkt door de huidige landelijke maatregelen. Zo is de keuze beperkt of zelfs onmogelijk waar het gaat om de inzet van reuen uit buitenland. Ook kunnen bepaalde gezondheidsonderzoeken niet of moeilijker plaatsvinden.
Ook de kennismaking met de pupkopers zorgt voor een extra uitdaging. Zijn de kopers geen impulskopers? En hoe gaat het met de pups als iedereen straks weer aan het werk is? Ligt dan verlatingsangst op de loer?
Dat moet je als verantwoorde fokker wel bespreekbaar maken, daarover adviezen meegeven en het is nu extra belangrijk om de goede keuzes te maken in de selectie van de meest geschikte kopers voor je pups.
Ook het socialiseren van je pups is nu anders dan gebruikelijk. Dan is het goed om te weten dat in deze crisistijd de vraag naar verantwoord gefokte pups enorm is toegenomen.  

Over het socialiseren tijdens de Corona-crisis verscheen een column van het magazine Onze Hond:
https://www.onzehond.nl/gedrag-en-opvoeding/puppy-opvoeden-en-socialiseren-ook-tijdens-de-coronacrisis/

Over het fokken tijdens de Corona-crisis verscheen er een uitgebreide blog van Dogzine: https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/fokken-de-crisis-doen-niet-doen

De keuze om wel of geen nestje te fokken en op welk moment is altijd een persoonlijke keuze van de fokker.
Mocht je als fokker daar vragen over hebben of over van gedachten willen wisselen dan kun je terecht bij je rasvereniging en staan de ‘fokkers helpen fokkers’ klaar om je te ondersteunen waar nodig. Je vind de gegevens van ‘fokkers helpen fokkers’ in je fokkersaccount op onze website.  
Je kunt ook altijd contact opnemen met de  buitendienstmedewerker van je rayon. Heb je de gegevens niet meer? Bel ons dan voor zijn/haar telefoonnummer 020 664 44 71. 

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer
Rony Doedijns
Directeur


Dankjewel aan de fokkers voor deze fijne samenwerking!

Raad van Beheer

ECVO-OOGONDERZOEK STOPGEZET

In verband met het Coronavirus worden de ECVO-oogonderzoeken tot 1 juni aanstaande niet meer uitgevoerd, zo maakte het ECVO-panel op 24 maart bekend. Alleen in zeer dringende gevallen kan men contact opnemen met één van de oogartsen om te overleggen.
De dierenarts-oogarts kan helaas niet thuiswerken en wordt in het dagelijks werk geconfronteerd met het feit dat de 1,5 meter afstand vaak niet haalbaar is en dat er via uw huisdier toch continu contact is. Vanwege de veiligheid achtte men het dan ook noodzakelijk om contacten die niet strikt noodzakelijk zijn voorlopig te annuleren.

CBCA

de wedstrijden Agility voor 2020 zijn bekend,
Klik hier voor meer details

Facturen

De rekeningen voor het lidmaatschap waarbij een emailadres bekend is zijn nu verzonden.
Dus graag even de spam map controleren.
De rekeningen waarbij geen emailadres bekend is worden deze week per post gestuurd.
Incasso zal plaatsvinden in de derde week van januari.
Nico van Schooneveld

Beste leden,

Over enkele weken zullen de rekeningen worden verzonden.
De rekeningen worden verzonden naar een email adres indien dit bij BCCN bekend is.
Om te vermijden dat de rekening niet aankomt omdat het emailadres onjuist is wordt eerst een email verzonden ter controle.
Ik wil u verzoeken om indien u aan het einde van deze week geen email heeft ontvangen even uw spammap te controleren.
Bij leden waarbij het email adres niet juist is zal de rekening aan het lid worden verzonden per gewone post.

BCCN gebruikt voor diverse doeleinden verschillende email adressen.
Om te voorkomen dat email van BCCN in de spam terecht komt wil ik u verzoeken om in uw email programma aan te geven dat alle email van het domein BCCN als veilig kunnen worden beschouwd.

Door de achterstand in de administratie in de jaren van 2015 t/m 2019 zijn deze jaren verwerkt in een pakket dat bedrijfsmatig gebruikt wordt.
Om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van dit pakket wordt er op dit moment gewerkt aan de overgang van de administratie naar het administratie pakket wat door de vereniging in het verleden werd gebruikt.
Bij de overgang naar een nieuw pakket kunnen er, hoe zorgvuldig dit ook gedaan wordt, fouten optreden.
Ik bied u bij voorbaat mij excuses aan voor eventuele onjuistheden en verzoek u mij onjuistheden (misschien nogmaals) te willen melden via ledenadm@bccn.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ontwikkelingen in de epilepsieproblematiek

De informatie die bij de Border Collie Club Nederland (BCCN) bekend is over genetische afwijkingen zoals epilepsie bij de Border Collies is ontoereikend om te gebruiken voor onderzoek. Dit heeft een aantal redenen zoals o.a.:

 • In de gesprekken met dr. Paul Mandigers (Veterinaire Neurologie, Universiteit Utrecht) is gebleken dat het aantal bij hem bekende meldingen hoger is dan het aantal dat bekend is bij de BCCN. Bij hem komen namelijk ook meldingen binnen van eigenaren van epilepsie-leiders die geen lid zijn van de BCCN. Paul Mandigers mag zijn informatie niet delen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG);
 • Sommige eigenaren willen de informatie over hun honden niet openbaar maken;
 • Doordat er geen grenzen meer zijn kunnen Nederlandse Border Collies ook in het buitenland worden gebruikt om te fokken en buitenlandse Border Collies in Nederland;
 • Het aantal Nederlandse Border Collies maakt maar een klein deel uit van de wereld populatie;
 • Veel landen hebben ook al een meldpunt maar dit zorgt er wel voor dat de informatie versnipperd is.

Hierdoor ontstond het idee om een aparte organisatie op te richten om op deze wijze iedereen de mogelijkheid te bieden om een melding te doen zodat alle meldingen op één plaats terecht komen.
Maar een idee alleen is niet genoeg. Medische expertise en expertise op het gebied van gegevensverwerking zijn een belangrijke voorwaarde om het ook te kunnen uitvoeren.
Medische expertise is gevonden in de persoon van Paul Mandigers, de autoriteit op het gebied van Epilepsie bij honden en lid van het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren, die het doel graag wil ondersteunen als wetenschappelijk adviseur en in een gesprek met Teun van den Dool die de grootste database van registratiegegevens van het ras Border Collie heeft gecreëerd en daarbij dus een schat aan informatie en de kennis bezit en die zeer bedreven in het uitvoeren van statistische en (populatie-)genetische berekeningen, bleek ook deze het initiatief enthousiast te willen ondersteunen.
Inmiddels is op initiatief van BCCN de Stichting Onderzoek Gezondheid Border Collies (SOGBC) opgericht en daarme ook Meldpunt Epilepsie Border Collies. De stichting heeft tot doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen met betrekking tot alle gezondheidsaspecten en hierover advies te geven. De ambitie is het ontwikkelen van een kenniscentrum.
Meer informatie kunt u vinden op www.sogbc.nl

Het Meldpunt Epilepsie Border Collies is een centrale plaats waar door een ieder een melding kan worden gedaan.
Iedereen, lid of geen lid, kan een melding doen die op verzoek vertrouwelijk wordt behandeld en ook kunnen meldingen van buitenlandse Border Collies worden gedaan.
Wilt u meer informatie of wilt u een melding doen dan kan dat op www.sogbc.nl
Zonder de steun van Paul Mandigers en Teun van den Dool was het niet mogelijk geweest dit initiatief te nemen en uit te voeren.
Het is niet allemaal goed nieuws. Het verzamelen van gegevens en de mogelijkheid om hieruit informatie te krijgen die behulpzaam is bij de bestrijding van epilepsie kan nooit een DNA test vervangen die vooraf kan bepalen of er een risico is op bijvoorbeeld epilepsie, of andere gezondheidsrisico’s.
Daarom zal de stichting zich ook inzetten om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze risico’s.

U kunt een bijdrage doen via vriendendiergeneeskunde.nl.

NAW-gegevens gestolen bij Raad van Beheer

Wij kregen van de Raad van Beheer het bericht dat er een security incident heeft plaatsgevonden waarbij de, bij de Raad bekende, NAW-gegevens in verkeerde handen is terecht gekomen.
Wanneer u te maken heeft gehad met de Raad van Beheer en uw NAW-gegevens bekend zijn, dan is het mogelijk dat het ook uw gegevens betreft.
Meer informatie bij de Raad van Beheer zelf.

Eindstand BCCN Agility Club Kampioen 2019

Namens de BCCN van harte gefeliciteerd en we zijn trots op onze kampioenen!

Onze clubkampioenen Agility
2de graad: Annika de Jong met Nice of you to come bye Aisa
3de graad: Serv Godschalk met June

Puntenlijsten:

Beste leden,

In mijn garage vond ik nog enige dozen met pakketten die konden worden gekocht om het onderzoek naar epilepsie te ondersteunen.
In 2019 is er slechts 1 bestelling geweest.
Na de dozen een aantal keren te hebben verplaatst heb ik gezocht naar een manier om de pakketten toch nuttig te maken.
Hierbij is er een sponsor gevonden die de pakketten wil overnemen maar deze ter beschikking stellen aan de leden van BCCN.
Leden kunnen opgeven of zij een gratis pakket wensen , deze leden kunnen dat opgeven via cfh@bccn.nl onder vermelding van het lidnummer.
De verzending gaat op basis van binnenkomst email en op basis van op=op
De schatting is dat er ca 80 pakketten beschikbaar zijn.
De opbrengst van de pakketten gaat volgens afspraak naar het onderzoek van Paul Mandigers.
Leden die ook een nog een bijdrage willen doen kunnen dit doen via vriendendiergeneeskunde

Beste leden,

Ondanks de verschillende emails , brieven en meldingen op de website en facebook zijn er toch nog een aantal leden die hun lidmaatschap nog niet hebben voldaan.
Dit heeft tot gevolg dat ik ca 50 leden van de ledenlijst heb afgevoerd.
Deze leden hadden al 4 jaar hun lidmaatschap niet voldaan.
De overige leden , waarvan sommigen met een achterstand van 3 jaar,heb ik nogmaals een overzicht per email gezonden en voor een aantal per post.
Ik wil u dringend verzoeken om uw bij het controleren van uw email ook even de spammap na te zien of de verzonden email daarin is opgenomen.
Dit is overigens het laatste overzicht wat ik zal verzenden.
Indien deze leden voor 10-11-2019 niet hebben voldaan en ook geen contact hebben opgenomen dan zal ik aannemen dat zij hun lidmaatschap wensen te beeindigen en ze ook afvoeren van de ledenlijst.
Deze leden zullen ook de volgende BCN niet meer ontvangen.
Ik zal de leden die de kosten voor de advertentie in BCN nog niet voldaan hebben niet van de ledenlijst verwijderen maar wil wel verzoeken deze alsnog te voldoen.
Indien u twijfelt of u een achterstand of andere vragen heeft dan kunt u mij bereiken op 023-5714753 of via .

Met vriendelijke groet,

Nico van Schooneveld
tel 023-5714753

Continental

Het is gebleken dat er een belangrijk moment nog niet op de website is vermeld.
Het betreft de Continental 2019 waarbij Serge van de Zweep de eerste plaats heeft behaald met Mac en de 3e plaats met Llanfarian Jenny.
Om het succes compleet te maken heeft Susanne Lejuez de 7e plaats behaald met Eryn.

Het bestuur wil beide en hun honden feliciteren met hun geweldige prestatie.

Bron

Nico van Schooneveld

NK

Ook niet onvermeld mag blijven de uitkomst van de NK Promotie Finalisten.

 1. Serge van der Zweep met Llanfarian Bet
 2. Paul Kok met Katniss Oet Roege Bos
 3. Will Schellekens met Rigo

Bron

Nico van Schooneveld

Aanmelden keuring/aanlegtest

Er is inmiddels weer een mogelijkheid voor de aanlegtest en keuring exterieur.
Om te zorgen dat de wachttijden niet zo lang meer zijn gaat de aanmelding iets anders.

 • Het maximale aantal bc’s voor een keuring/aanlegtest is 8 per keer.
 • U kunt zich opgeven voor een keuring/aanlegtest en zodra er 8 deelnemers zijn dan zal er een datum worden bepaald.
 • Indien er drie maanden minder zijn dan 8 deelnemers dan zal er ongeacht het aantal deelnemers toch een keuring/aanlegtest worden gehouden.

Hierdoor zullen de wachttijden worden verminderd en wordt de voortgang beter gewaarborgd.

De eerstvolgende keuring vindt plaats eind augustus / begin september. Locatie wordt nog bepaald.

U kunt zich aanmelden via het formulier.

CFH

Eikenprocessierups, symptomen & behandeling

Symptomen
Er ontstaat zwelling en roodheid van de lippen en het slijmvlies in de bek. De tong kan gaan zwellen en er kunnen blaren ontstaan. De dieren krijgen veel jeuk, gaan speekselen en kunnen moeite met slikken krijgen. Vaak raken ook de ogen ontstoken. Daarnaast kunnen ze diarree en koorts krijgen. Huidklachten zoals rode bultjes met jeuk bij mensen zijn zeldzaam doordat dieren een vacht hebben. Maar de huidklachten komen zeker voor.
Niet aangelijnde honden die spelenderwijs nesten in hun bek nemen kunnen gevaar
lopen. Bij katten wordt het zelden gezien omdat deze dieren niet zo snel een nest in hun bek zullen nemen. De verschijnselen ontstaan vaak acuut tot hooguit binnen enkele uren.

Behandeling
Het is belangrijk als u enkele van bovenstaande verschijnselen bij uw huisdier ziet en het komt mogelijk door de processierups, om dan de bek meteen te spoelen om de brandharen te verwijderen. Draag hierbij handschoenen zodat u zelf geen irritatie op uw huid krijgt. Neem contact op met de kliniek zodat er een injectie kan worden gegeven tegen de allergische reactie opdat de verschijnselen zo snel mogelijk verdwijnen en niet erger gaan worden.

Meer informatie: volledig artikel.

OPROEP: ben jij die redacteur/schrijver met verstand van Border Collies en/of de BCCN die wij zoeken?

We willen structureel, informatief, uitgebreid en neutraal voorlichting geven over ons mooie ras en alles wat erbij hoort. Help jij ons er samen wat moois van maken? Onze website is leuk maar ik, uw webmaster zelf, is niet blij met de structuur wanneer het gaat om; zoeken naar en structureel weergeven van informatie. Dat is de bedoeling van dit project. Naast dit soort informatie willen we voor: nieuwe pupkopers/eigenaren/fokkers/etc. checklists maken: simpele stappenplannen voor beginners Zoals bijvoorbeeld: checklist wanneer je een nestje wil, welke stappen moet je nemen om aan een wedstrijd mee doen, hoe voer je een hond uit het buitenland in, wat moet ik doen om een buitenlandse reu te gebruiken, etc. Veel informatie is reeds beschikbaar maar moeilijk te vinden.

Enkele maanden geleden heb ik een zogenaamde wiki opgezet: wiki.bccn.nl. Wiki kent u wellicht wel van wikipedia. Op eenzelfde manier willen we alle informatie over de Border Collie en de BCCN op gaan bouwen. Met het kleine aantal vrijwilligers die we nu hebben is dat nauwelijks te doen.

We zoeken dus mensen die zich graag willen inzetten voor de voorlichting over de Border Collie en de club. Als je goed kan schrijven is dat meegenomen uiteraard maar goede onderzoekers zijn ook nodig.
Bij een wiki werk je samen aan de site. Je stuurt dus geen stukjes en/of foto’s in, je werkt in de site zelf. De redacteuren en de eindredacteur zorgen er dus samen voor dat iedereen alles over de Border Collie, en alles wat er bij Border Collies kijken komt, terug kan vinden. Een wiki gaat overigens over feiten, persoonlijke meningen horen daar niet thuis.

Lijkt het je leuk? Heb je informatie die je kwijt wilt? Heb je ideeën wat voor de inhoud? Wil je wat meer informatie? Neem contact op met en/of .

wiki.bccn.nl

Update over DNA-Testen

In BCN nr 3/2019 mochten wij dankbaar het artikel: “Update over DNA-Testen” plaatsen van Dr. Viola Hebeler, januari 2019. Vertaald door Koos Groenedijk.
“Dit artikel geeft een beeld van de huidige status van genen testen voor ISDS Border Collies aan de hand van een representatieve steekproef.”
Met haar toestemming mogen we het op de site plaatsen. Wij danken haar hier natuurlijk hartelijk voor.

Download hier het artikel: Update over DNA – Testen.

NL Team CSC2019

Het EK team wat Nederland gaat vertegenwoordigen op de Continental in Duitsland bestaat uit:

 1. Serge van der Zweep met Mac (Teamcaptain)
 2. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 3. Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 4. Wil Schellekens met Stacey
 5. Roy Terpstra met Sky the Big Saren
 6. John Pluta met Greifental Nick
 7. Susanne Lejuez met Eryn
 8. Susanne Lejuez met Gain
 9. (1ste reserve) Ron Snoeck met Conquest Mossie
 10. (2de reserve) Erika van de Ham met Moss

Heel veel succes!

Kampioenen seizoen 2018-2019

Clubkampioen seizoen 2018-2019

Serge van der Zweep met Mac

Beste vrouwelijke handler seizoen 2018-2019

Susanne Lejuez met Eryn

Van harte!

NK finale 2019

Uitslag NK finale 2019 Alphen ad Maas:

 1. Serge van der Zweep met Mac
 2. Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 3. John Pluta met Greifental Nick

Van harte!

Uitslag NK finale Raar 2018

 1. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 2. Susanne Lejuez met Eryn
 3. Serge van der Zweep met Mac

Beste shed: Susanne Lejuez

Clubkampioen seizoen 2017-2018:
Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet

Beste vrouwelijke handler seizoen 2017-2018:
Susanne Lejuez

Uitslag.

Oproep keurmeesters aanlegtest

Beste voormalige-, huidige-, aspirant keurmeesters. Graag willen wij het verzoek bij jullie
neerleggen
om ons, het CFH, te mailen (cfh@bccn.nl) met jullie (gewenste) status en contactgegevens. Bij de
overdracht is ons helaas jullie status en NAW-gegevens niet 100% duidelijk geworden.
Er gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen bij de aanlegtest: de manier waarop,
wanneer, waar
en bij wie. De CFH heeft hier een aantal ideeen bij en wil deze uiteraard niet opleggen maar
voorleggen
aan en overleggen met jullie.

Sowieso is het belangrijk dat we precies weten wie onze keurmeesters voor de aanlegtest zijn,
dus a.u.b.
even een mailtje sturen, een P.B. mag ook. Alvast bedankt!!!

Commissie Fokkerij & Hondenregistratie