Border Collie Club Nederland

PROMOTIELOPERS OPGELET!

Het aantal inschrijvingen voor de promotie-wedstrijden loopt het laatste jaar sterk terug. Daarom heeft de COWS besloten, ook en vooral vanwege de druk op een klein aantal vrijwilligers alsmede ter besparing van kosten, om het promotie NK op zaterdag en zondag 29 en 30 juni a.s. te houden in plaats van ook op vrijdag. Als zich wel voldoende deelnemers inschrijven, wordt uiteraard de vrijdag erbij gevoegd. Om dit op tijd te signaleren is de inschrijfperiode korter dan normaal. Gelieve hiermede rekening te houden!

Rekeningen contributie 2019

Beste leden,

Omstreeks 20 mei worden de rekeningen voor 2019 verzonden. Verzending van de rekeningen wordt alleen gedaan aan leden waarvan het emailadres bekend is en worden niet per post verzonden. Indien u twijfelt of er van u wel een emailadres bekend is kunt u gebruik maken van het programaatje op de website en indien uw email adres niet bekend is dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie.

De laatste week van mei worden de rekeningen van 2019 geincasseerd. Incasso gebeurt alleen als u zelf 2019 nog niet voldaan heeft.

Nico van Schooneveld Penningmeester

Rasvoorlichting & reuenlijst

Er is goed nieuws. Wendy Bronsdijk die nu al de rasvoorlichting voor de vereniging verzorgd zal ook pupbemiddelling en de reuenlijst gaan doen. We wensen haar veel succes!

Aftreden Maco Hoogenboom

Op 4 april heeft Maco Hoogenboom haar taken binnen het bestuur van BCCN met onmiddellijke ingang beëindigd. Wel zal zij haar taken bij COWS blijven vervullen. Tijdens de ALV is ook bekend gemaakt dat Maco Hoogenboom als secretaris tot de EK is toegetreden. Het bestuur dankt Maco Hoogenboom voor haar werkzaamheden als bestuurslid van BCCN en wenst haar veel succes met haar nieuwe functie. De voorzitter zal de taken van Maco Hoogenboom binnen het bestuur BCCN voorlopig overnemen totdat een vervanger is gevonden.

Uw e-mailadres

Beste leden,

Graag vraag ik uw medewerking.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de verzending van de rekeningen voor het lidmaatschap 2019. Om tijd en geld aan porto te besparen worden de rekeningen per email gezonden. Van een aantal leden is echter het email adres niet bekend.
U kunt in de lijst zien of via het onderstaande formulier zien of er van u een email adres bekend is, in de lijst zijn aleen de lidnummers opgenomen in verband met de privacy. Indien uw lidnummer op de lijst vermeld staat dan wil ik u verzoeken om mij het emailadres te mailen onder vermelding van het lidnummer. De email graag aan .
Via het formulier wordt automatisch uw e-mailclient geopend.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Nico van Schooneveld

Lidnummers met ontbrekend e-mailadres.

Aankondiging incasso's

Beste leden,

Bij het verwerken van de administratie is gebleken dat een aantal incassobestanden niet zijn uitgevoerd. Dit betreft de jaren 2016, 2017 en 2018.
Deze incasso’s zullen opnieuw bij de bank worden aangeboden, dit zal in delen plaatsvinden.
De incasso’s over het jaar 2016 zullen in week 4 van januari 2019 worden aangeboden,de incasso’s over het jaar 2017 in week 4 van februari 2019 en de incasso’s van het jaar 2018 in week 4 van maart.
Indien u reden ziet om de bij u ingediende incasso te storneren dan wil ik u verzoeken mij hiervan de reden te willen melden zodat het ook eventueel administratief kan worden verwerkt.
Ik begrijp dat het voor u zeker als u geen lid meer bent heel vervelend is maar u zult begrijpen dat over het jaar dat u nog wel lid was u uw lidmaatschap moet voldoen.
Daarom wil ik u vragen om als er een incasso plaatsvindt eerst te controleren of u wel betaald heeft en mij daarover wil informeren indien voordat u de incasso storneerd.
Het is gezien de beperkte bezetting van het bestuur, en het ontbreken van email adressen, niet mogelijk om alleen de personen te informeren bij wie een incasso wordt uitgevoerd.
Ik wil u mijn excuses aanbieden voor het ongemak maar vertrouw op uw medewerking in deze.

Met vriendelijke groet,
Nico van Schooneveld
Penningmeester

Uitslag NK finale Raar 2018

  1. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
  2. Susanne Lejuez met Eryn
  3. Serge van der Zweep met Mac

Beste shed: Susanne Lejuez

Clubkampioen seizoen 2017-2018:
Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet

Beste vrouwelijke handler seizoen 2017-2018: Susanne Lejuez

Uitslag.

Oproep keurmeesters aanlegtest

Beste voormalige-, huidige-, aspirant keurmeesters. Graag willen wij het verzoek bij jullie neerleggen om ons, het CFH, te mailen (cfh@bccn.nl) met jullie (gewenste) status en contactgegevens. Bij de overdracht is ons helaas jullie status en NAW-gegevens niet 100% duidelijk geworden.
Er gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen bij de aanlegtest: de manier waarop, wanneer, waar en bij wie. De CFH heeft hier een aantal ideeen bij en wil deze uiteraard niet opleggen maar voorleggen aan en overleggen met jullie.

Sowieso is het belangrijk dat we precies weten wie onze keurmeesters voor de aanlegtest zijn, dus a.u.b. even een mailtje sturen, een P.B. mag ook. Alvast bedankt!!!

Commissie Fokkerij & Hondenregistratie

Uw hulp gevraagd: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: "Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken".

Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN

Contributeuren BCN

Doggo.nl

Bewijs van lidmaatschap

De BCCN heeft vanaf heden een vernieuwd Bewijs Van Lidmaatschap. U kunt deze opvragen door een verzoek hiervoor naar onderstaand e-mailadres te sturen. De controle en verwerking van het verzoek gebeurt helaas nog handmatig waardoor het even kan duren voor u het bewijs ontvangt. Om die reden ook ons verzoek om enkel het verzoek op te vragen indien u het echt nodig heeft. We gaan de hele verwerking nog automatiseren, tot dan vragen we om uw geduld.

Geef a.u.b. genoeg informatie op zodat we u snel in de registratie terug kunnen vinden. Het liefst met lidnummer.
N.B. Wanneer uw e-mailadres nog niet bekend is bij ons, dan voegen we deze toe aan onze registratie. Border Collie Club Nederland verstrekt deze informatie niet aan derden! Mocht u bezwaar hebben tegen deze registratie, dan verzoeken wij u het te vermelden bij de aanvraag.
Aanvragen via: