Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

CFH, Commissie Fokkerij en Hondenregistratie

Sanctiebeleid.

Naar aanleiding van de ALV bleek het sanctiebeleid behorende bij het fokreglement niet beschikbaar te zijn.

Sanctiebeleid

Update lijst epilepsiemeldingen

Lijst per 20-06-2021

Aanmelden keuring/aanlegtest

Er is inmiddels weer een mogelijkheid voor de aanlegtest en keuring exterieur. Om te zorgen dat de wachttijden niet zo lang meer zijn gaat de aanmelding iets anders.

 • Het maximale aantal bc’s voor een keuring/aanlegtest is 8 per keer.
 • U kunt zich opgeven voor een keuring/aanlegtest en zodra er 8 deelnemers zijn dan zal er een datum worden bepaald.
 • Indien er drie maanden minder zijn dan 8 deelnemers dan zal er ongeacht het aantal deelnemers toch een keuring/aanlegtest worden gehouden.

Hierdoor zullen de wachttijden worden verminderd en wordt de voortgang beter gewaarborgd.

U kunt zich aanmelden via het formulier.

CFH

Brochure Fairfok

Op verzoek van de RvB: Digitale brochure voor de verantwoorde aanschaf van een hond.

Advies Paul Mandigers aanpak epilepsie bij Border Collies

Advies Paul Mandigers 2 november 2018: AdviesPaulMandigers.pdf.

Aanmelden keuring/aanlegtest

Er is inmiddels weer een mogelijkheid voor de aanlegtest en keuring exterieur. Om te zorgen dat de wachttijden niet zo lang meer zijn gaat de aanmelding iets anders.

 • Het maximale aantal bc’s voor een keuring/aanlegtest is 8 per keer.
 • U kunt zich opgeven voor een keuring/aanlegtest en zodra er 8 deelnemers zijn dan zal er een datum worden bepaald.
 • Indien er drie maanden minder zijn dan 8 deelnemers dan zal er ongeacht het aantal deelnemers toch een keuring/aanlegtest worden gehouden.

Hierdoor zullen de wachttijden worden verminderd en wordt de voortgang beter gewaarborgd.

De eerstvolgende keuring vindt plaats eind augustus / begin september. Locatie wordt nog bepaald.

U kunt zich aanmelden via het formulier.

CFH

Update over DNA-Testen

In BCN nr 3/2019 mochten wij dankbaar het artikel: “Update over DNA-Testen” plaatsen van Dr. Viola Hebeler, januari 2019. Vertaald door Koos Groenedijk.
“Dit artikel geeft een beeld van de huidige status van genen testen voor ISDS Border Collies aan de hand van een representatieve steekproef.”
Met haar toestemming mogen we het op de site plaatsen. Wij danken haar hier natuurlijk hartelijk voor.

Download hier het artikel: Update over DNA – Testen.

Oproep keurmeesters aanlegtest

Beste voormalige-, huidige-, aspirant keurmeesters. Graag willen wij het verzoek bij jullie neerleggen om ons, het CFH, te mailen (cfh@bccn.nl) met jullie (gewenste) status en contactgegevens. Bij de overdracht is ons helaas jullie status en NAW-gegevens niet 100% duidelijk geworden.
Er gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen bij de aanlegtest: de manier waarop, wanneer, waar en bij wie. De CFH heeft hier een aantal ideeen bij en wil deze uiteraard niet opleggen maar voorleggen aan en overleggen met jullie.

Sowieso is het belangrijk dat we precies weten wie onze keurmeesters voor de aanlegtest zijn, dus a.u.b. even een mailtje sturen, een P.B. mag ook. Alvast bedankt!!!

cfh@bccn.nl

CFH

Uw hulp gevraagd: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: “Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken”.

Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN

WIJZIGING WIJZE VAN AANMELDING AANLEGTEST EN EXTERIEURKEURING

U kunt zich aanmelden via het online formulier. Per geplande keuring wordt een formulier gemaakt. Na het volledig invullen en verzenden van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail. In de bevestigingsmail staan het rekeningnummer en de bedragen die betaald moeten worden voor deelname aan de keuring. De betaling dient op de rekening van de BCCN te staan voor de dag van de keuring en aanlegtest.

De stamboom en het registratieformulier graag na ontvangst van de bevestigingsmail mailen naar keuringen@bccn.nl

Deze wijziging van de procedure scheelt de CFH een hoop mailverkeer en uitzoekwerk.

Voor vragen: cfhkeuringen@bccn.nl

WIJZIGING FOKREGLEMENT

Per 1 januari 2016 wijzigt ons Fokreglement. Deze wijziging heeft betrekking op de periode waarbinnen een teef nesten mag voortbrengen.

De nieuwe regeling is:…

Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Hiermee vervalt de zogenaamde 10 en 24 maanden regel, zoals die ook in ons huidige fokreglement staat genoemd. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.

De tekst in ons huidige fokreglement is:

Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daaropvolgende nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste nest heeft plaatsgevonden.

Deze wijziging is door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer vastgesteld. op grond van artikel 1.3 van het Verenigings Fok Reglement zijn we verplicht de wijziging door te voeren zonder dat deze eerst aan onze Algemene ledenvergadering hoeft te worden voorgelegd.

Hier ter informatie een link naar ons Verenigingsfokreglement.

Via deze link is meer informatie te vinden op website van de Raad van Beheer

Genetische mutatie gevonden voor Sensory Neuropathy

In dit artikel (Engels) wordt kennis gegeven van het vinden van de genetische mutatie voor deze zeldzame maar zeer ernstige aandoening Sensory Neuropathy.

Verenigingsfokreglement van de BCCN

Na goedkeuring door ALV op 14 april 2014 is het verenigingsfokreglement (VFR) inmiddels ook goedgekeurd door het bestuur van Raad van Beheer (RvB). Het VFR treedt per 1-1-2015 in werking.
Met het VFR beogen we bij te dragen aan de belangen van ons ras, de Border Collie. We vertrouwen er op dat iedereen de regels uit het VFR zal volgen.

Het bestuur

Download het Verenigingsfokreglement.

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland. De RvB tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren. De RvB is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De RvB volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De RvB adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

 1. De RvB adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:
  • Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
  • Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
  • Geplande afspraken met de buitendienst van de RvB niet verzetten om een optimale routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.
 2. Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de RvB.
 3. Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de RvB de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.
 4. Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles

Vanaf 1 januari 2013 wordt er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Download het document Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles voor alle informatie.

Verplichte DNA-afname en – afstammingscontrole vanaf 1 juni 2014!

De door de RvB verplichte gestelde DNA-afname en -afstammingscontrole gaat in per 1 juni 2014.
Download de folder van de RvB: DNA-afname en -afstammingscontrole :: Informatie voor fokkers.

Kijk op: DNA afstamming controle, RvB voor meer informatie.

Genetische mutatie gevonden voor Sensory Neuropathy

In dit artikel (Engels) wordt kennis gegeven van het vinden van de genetische mutatie voor deze zeldzame maar zeer ernstige aandoening Sensory Neuropathy.

Eerste Border Collie?

Bent u op zoek naar informatie voor uw eerste Border Collie? Lees dit artikel eerst.

Afkortingen Aanlegtest Hoedvermogen

Met enige regelmaat wordt er gevraagd over de afkortingen zoals vermeldt bij de keuringsuitslagen aanlegtest hoedvermogen. Hieronder een overzicht.

Beweeglijkheid
(overwicht door beweging)
Eye (overwicht door fixatie)
Veel:
xa
Gemiddeld:
xb
Weinig:
xc
Zeer beweeglijk: ax aaabac
Beweeglijk/actief: bx babbbc
Rustig: cx cacbcc

Uitslagen Keuringen Functioneel Exterieur en Aanlegtest

Uitslagen Keuring Functioneel Exterieur en Aanlegtest

Aanmelden keuring Functioneel Exterieur en/of Aanlegtest

 1. Zorg voor een goede kopie van de stamboom van de te keuren hond.
 2. Zorg voor een goede kopie van het registratiebewijs van de te keuren hond.
 3. In de agenda staan aangekondigde keuringen met daarbij de link naar het online formulier voor die keuring.
 4. Het te betalen bedrag dient uiterlijk een week na sluiting van de inschrijvingstermijn (zie het Border Collie Nieuws of onze website) overgemaakt te zijn op:
  Rekeningnummer: NL75INGB0004839164 BIC: INGBNL2A Ten name van: Border Collie Club Nederland Te: Boxtel

Inschrijfgeld:

Alléén aanlegtest of keuring functioneel exterieur:
Leden: € 15,00
Niet-leden: € 30,-

Aanlegtest én keuring functioneel exterieur
Leden: € 25,00,-
Niet-leden: € 50,-
Vragen kunnen naar: CFH Keuringen.

Tools NHSB & gezondheidsgegevens

De RvB heeft de volgende online tools beschikbaar gesteld:

Declaraties CFH

Declaraties kunnen met het onderstaande formulier op het onderstaande adres ingediend worden. Scan a.u.b. bonnen/rekeningen in of maak een duidelijk leesbare foto en stuur deze mee naar:

Penningmeester CFH
CFH

Declaratieformulier CFH.doc, Declaratieformulier CFH.pdf.