Border Collie Club Nederland

Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Startlicentie

Voor het aanvragen van je startlicentie volg je onderstaande stappen, is het toch niet duidelijk mail dan gerust naar cows@bccn.nl.

Bestanden:
Inschrijfformulier
Commitment

Regels en procedure:

1. Voor het behalen van een startlicentie stuurt men voorafgaand aan de startlicentie afname een volledig ingevuld inschrijfformulier via de mail (cows@bccn.nl) naar de COWS.

2. Maak per combinatie € 10,00 administratiekosten over op: NL18INGB0005151657 t.n.v. BCCN te Aalten o.v.v. startlicentie, naam handler en naam hond.

3. Nadat de administratiekosten zijn voldaan krijgt men een ingevuld afnameformulier retour waarmee men bij één van de startlicentiecentra een afspraak kan maken tot het afnemen van een startlicentie. Zie contactgegevens onderaan deze pagina.

4. Neem naar de afspraak het afnameformulier me en houd er rekening mee dat het startlicentiecentrum recht heeft op een vergoeding van € 15,00 per combinatie. Deze vergoeding dient vόόr afname van de startlicentie contant aan één van de keurmeesters betaald te zijn.

5. Tijdens de startlicentie-afname wordt zowel theoretisch als praktisch, door 2 juryleden, getoetst of de deelnemende combinatie voldoende bekwaam is om te starten in de promotieklasse.

6. Praktische toetsing vindt plaats op een parcours dat qua moeilijkheidsgraad gelijk staat aan een promotiewedstrijd.

7. Theoretische toetsing vindt plaats door de handler minimaal twee theoretische vragen voor te leggen met betrekking tot de wedstrijdregels, welke juist dienen te worden beantwoord door de betreffende handler. De door een startlicentiecentra geregelde jury bestaat uit 2 handlers die minimaal 3 jaar actief zijn in de kwalificatieklasse, dan wel staan vermeld op de jurylijst van de BCCN.

8. Ben je gezakt, dan mag je het een andere keer opnieuw proberen. Volg bij een nieuwe poging wederom dezelfde procedure, startend met een nieuw inschrijfformulier (punt 2). Dit betekent dus dat je ook weer een nieuwe afspraak moet maken. Een tweede poging om je startlicentie te halen op dezelfde dag is niet mogelijk.

9. Ben je geslaagd dan ben je startgerechtigd en wordt je opgenomen in de groepsindeling voor de promotieklasse zodra:
– De COWS digitaal/per post een kopie van het afnameformulier samen met een kopie van de stamboom van de hond en een kopie van een getekend commitment heeft ontvangen via de mail (cows@bccn.nl) of post (van Oldenbarneveltstraat 21, 3862 SC Nijkerk).
– De startfee van € 10,00 per combinatie voor het betreffende seizoen is overgemaakt op: rekeningnummer NL18INGB0005151657 t.n.v. de BCCN te Aalten o.v.v. startfee, naam handler, naam hond en je lidmaatschapsnummer.

Startlicentiecentra:

Assen:
Ron Rogaar en Caroline Visser
cvisserbordercolliepagina@gmail.com

Heteren:
Serge en Ellen van der Zweep
info@bordercollieevents.nl

Sprang Capelle:
Bianca Langras en Chris de Noye
info@bikido.nl