Coronavirus

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met inachtname van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door BCCN zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.
Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan BCCN hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal BCCN alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Uban Fan ‘e Rispinge

Gegevens

Naam: Uban Fan ‘e Rispinge
Geboren: 8 september 2010
Kleur(en): Red Merle
NHSB: 2808965
Stamboom: link

Testresultaten

HD: A
Ogen: voorl.vrij
FE: goed
AT: Goed
Norberg: 33

Moeder

Naam: Fleur Fan 'e Rispinge
NHSB: 2599148
Eigenaar: G.Atema

Vader

Naam: Bwytakuh can't fight the moonlight
NHSB: 2496103

Contact

J.C.M.v.d.Mee-v.d.Heijde
Honthorststraat 10
8932 LP
Leeuwarden
06-22501044

Foto's

Terug naar lijst